แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI

 • สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แจ้งให้สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้


 • 1. ฐานข้อมูล Academic Fucus

 •      เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อเรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชากรนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน

  URL : 
  http://cstm.cnki.net/stmt

 • academic fucus


 • 2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database


       รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง /61 ล้านบทความ

  URL : 
  http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD


cjfd • 3. ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database


       เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ

  URL : 
  http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD


cmfd • 4. ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database


       เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ

  URL :
  http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD


cdfd • 5. ฐานข้อมูล China Reference Works Online


       เป็นฐานที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วยพจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น

  URL : 
  http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx

  crwo


 • ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือสำหรับการใช้งาน


  URL :
   http://www.uni.net.th/UniNet/trialDB/2018-CNKI/User_guide.rar pdfb


คอมเมนต์  

0 #2 Angeles 2561-11-18 20:30
I have noticed you don't monetize your blog, don't waste your traffic, you
can earn extra cash every month. You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites),
for more details simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website

my site: BestIesha: https://FollowElana.blogspot.se
อ้างอิง
0 #1 profile9853 2561-11-01 22:00
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

https://www.formacao-formadores.com/images/photos/6740/359/8572dcfe7b6866448adb92b7.jpg
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช