พิธีเปิดห้องสมุดสีเขียว Green Library
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

พิธีเปิดห้องสมุดสีเขียว Green Library

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมพิธีเปิด "ห้องสมุดสีเขียว Green Library" พร้อมชมการทำงานของระบบโซลาเซลล์ และชมนิทรรศการห้องสมุดสีเขียว ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณดาดฟ้าอาคารสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี

26771971 549602592074002 1110694390 o

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช