พิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

พิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

พิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรียฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

n601025

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช