สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "เปิดให้บริการล่วงเวลา"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "เปิดให้บริการล่วงเวลา"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการล่วงเวลา ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.30 น. ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม ถึง 1 ธันวาคม 2560

n601020

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช