พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 • พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ วัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

  การแต่งกาย
  ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์
  นักศึกษา ชุดนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
  นักเรียน ชุดนักเรียน

  **ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ หมายเลขโทรศัทพ์ 036 412783 ต่อ 18813 **

  n600809

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช