แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile   ตั้งแต่วันที่วันนี้ - 30 ก.ย. 2560


รายละเอียด : ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 18,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย


URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE


aone-web

AONE for CHE

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช