แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source   ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2560 รวมระยะเวลา 9 เดือน


รายละเอียด : แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล บริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการมือที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งของโลก)


URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ent


logoEhostLg

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช