แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center   ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2560 รวมระยะเวลา 9 เดือน


รายละเอียด : ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่นๆ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่างๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library


URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sch


logoEhostLg

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช