แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน

Britannica เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูล เพื่อการเรียนรู้ จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั่นนำทั่วโลก โดยเฉพาะ Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการ และสามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล

URL : http://academic.eb.com/

pbri

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช