แจ้งเปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แจ้งเปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

แจ้งเปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw - Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 15 พ.ค. 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw - Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง

URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary


pmcgraw

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช