แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW

แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW   ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560 รวมระยะเวลา 11 เดือนครึ่ง


โปรแกรม EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authorin tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง  (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking)

โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx 
โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ e-mail ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

URL : 
http://www.eewoww.com


peewoww

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช