แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission

แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2560


  • Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
    ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพียงแค่ลงทะเบียนขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://accessenglishnow.com/platform
    โดยคลิกที่ Create account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand และเลือก Thepsatri RU จากนั้นนำ email ที่สมัครและ password ที่กำหนดไป login เข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

    -- คู่มือการใช้งาน --

    paccess

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช