แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

bclosed

แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

11 ส.ค. 61 - นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่มีการเรียนการสอนนักศึกษา กศ.บป.
12 ส.ค. 61 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
13 ส.ค. 61 - วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
14-15 ส.ค. 61 - บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม และโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช