แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

bclosed

แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

 5 ธ.ค. 60 - วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ
6-9 ธ.ค. 60 - บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ธ.ค. 60 - นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่มีการเรียนการสอนนักศึกษา กศ.บป.
11 ธ.ค. 60 - ชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช