321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Melvin Dewey, 1851-1931

“A library’s function is to give the public in the quickest and cheapest way: information, inspiration, and recreation. If a better way than the book can be found, we should use it.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ARITC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

TRU Green Library

ห้องสมุดสีเขียว

Thepsatri Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

บริการ

สืบค้นสารสนเทศ

Online Public Access Catalog

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online Database

ห้องสมุดสีเขียว

TRU Green library

การจัดการความรู้

Knowledge management

infoทดลองใช้ฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 56 - 15 พ.ค. 56 รวมระยะเวลา 6 เดือน

ฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus เป็น e-learinig platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การติดตามสภาวะเศรษฐกิจ ได้อย่างง่าย ผ่านทาง online course และฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย 1) Online course ปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาเศรษฐศาสตร์ 2) มุมมองเศรษฐกิจอาเซียน 360 องศา กว่า 400 ดัชนี 3) True ASEAN coverage ครอบคลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 4) E-magazine สำหรับบทสรุปผู้บริหาร c]t 5) สรุปข่าวเศรษฐกิจอาเซียนรายสัปดาห์

URL : http://chartingthailandeconomy.com/

{jumi [*9]}

{jumi [*6]}

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลิก

ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก Button

บริการวิชาการ ประจำปี 2563

คลิก

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

คลิก DE; ?>

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

คลิก

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก