สำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการระหว่างปิดภาคเรียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการระหว่างปิดภาคเรียน

info

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการระหว่างปิดภาคเรียน  ตั้งแต่ 1 เม.ย. 57 เป็นต้นไป ดังนี้

   menu row over จันทร์ - ศุกร์    เปิดให้บริการ 8.00 - 16.30 น.

   menu row over เสาร์ - อาทิตย์  เปิดให้บริการ 8.00 - 16.30 น. 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช