บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books)

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จาก ฐานข้อมูล iGLibrary (iG Publishing) และ ebrary ตามโครงการความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 9 สถาบัน
สามารถสืบค้นได้ทาง 
      ebrary
      iG Publishing
      OPAC

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช