321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Melvin Dewey, 1851-1931

“A library’s function is to give the public in the quickest and cheapest way: information, inspiration, and recreation. If a better way than the book can be found, we should use it.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ARITC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

TRU Green Library

ห้องสมุดสีเขียว

Thepsatri Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

บริการ

สืบค้นสารสนเทศ

Online Public Access Catalog

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online Database

ห้องสมุดสีเขียว

TRU Green library

การจัดการความรู้

Knowledge management

B24x7 Logo

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) Books24x7 : Collection - ITPro, EngineeringPro, BusinessPro, ExecSummaries, Leadership Channel, GovEssentials  ระยะเวลาในการทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค - 30  พ.ย. 56

     ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)  หนังสือเสียง (Audio Books) และวิดีโอ  จากผู้แต่งชั้นนำ และสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก กว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ  50Lessons, Elsevier Science & Technology, John Wiley, Cengage, Jones and Bartlett, World Scientific, Kaplan, McGraw-Hill, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Backwell, AIAA เป็นต้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา อาทิ คอมพิวเตอร์ทุกแขนงวิชา  การสื่อสาร  เทคโนโลยีทางด้านไอที วิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนงวิชา บริหารธุรกิจทุกแขนงวิชา การเงิน การบัญชี การบริหารงานบุคคล รวมถึงสรุุปรายงาน บทความต่างๆ ไฟล์ Video แนวคิด และวิธีการบริหารและจัดการหลากหลายสาขาวิชา  เป็นต้น  สามารถ Copy, Print, Share, Create Note, Bookmark, Download (บางส่วน) ได้ พร้อมด้วยเครื่องมือต่าง ๆ

Link : http://library.books24x7.com

Manual : Books 24x7 User Manual 2013

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลิก

ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก Button

บริการวิชาการ ประจำปี 2563

คลิก

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

คลิก DE; ?>

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

คลิก

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก