ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นิทรรศการ วิถีชีวิตชาติพันธุ์มอญ และของดีท้องถิ่นลพบุรี 17 ธ.ค. 2556 3664
บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) 28 พ.ย. 2556 1295
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน เสนอรายชื่อหนังสือภาษาไทย 21 พ.ย. 2556 1360
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 21 พ.ย. 2556 1104
ระเบียบการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556 20 พ.ย. 2556 699
แจ้งเปิดทดลองให้ใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Books24x7 15 ต.ค. 2556 3717
แจ้งเตือน หนังสือครบกำหนดส่งสำหรับอาจารย์ 15 ต.ค. 2556 3883
สำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการ 10 ต.ค. 2556 946
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Charting Thailand's Economy Plus 10 ต.ค. 2556 1184