ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 17 ก.พ. 2558 2051
โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นลพบุรี 04 ก.พ. 2558 1283
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete 13 ม.ค. 2558 1140
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 13 ม.ค. 2558 3596
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF eLibrary 28 ต.ค. 2557 1266
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร. 27 ต.ค. 2557 3852
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR 17 ต.ค. 2557 1152
กิจกรรมมหกรรมคนสร้างสุข 08 ก.ย. 2557 3479
บริจาคหนังสือเก่าคัดออก 03 ก.ย. 2557 3931
โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น 04 ส.ค. 2557 2815