ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR 17 ต.ค. 2557 1065
กิจกรรมมหกรรมคนสร้างสุข 08 ก.ย. 2557 3388
บริจาคหนังสือเก่าคัดออก 03 ก.ย. 2557 3831
โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น 04 ส.ค. 2557 2737
สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงอาคาร 02 ก.ค. 2557 1645
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และรับประทานอาหาร เนื่องในพิธีทำบุญสำนักวิทยบริการฯ 30 พ.ค. 2557 11850
แนะนำฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) 16 พ.ค. 2557 2043
ประกาศ.. สําหรับผู้เข้าร่วมอบรมการดําเนินงานเทคนิคและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 26 มี.ค. 2557 1172
สำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการระหว่างปิดภาคเรียน 26 มี.ค. 2557 729
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 21 มี.ค. 2557 3580