สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการฯ ขออภัยในความไม่สะดวก ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2557 02 ม.ค. 2557 3351
นิทรรศการ วิถีชีวิตชาติพันธุ์มอญ และของดีท้องถิ่นลพบุรี 17 ธ.ค. 2556 3396
บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) 28 พ.ย. 2556 1024
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน เสนอรายชื่อหนังสือภาษาไทย 21 พ.ย. 2556 1123
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 21 พ.ย. 2556 852
ระเบียบการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556 20 พ.ย. 2556 471
แจ้งเปิดทดลองให้ใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Books24x7 15 ต.ค. 2556 3350
แจ้งเตือน หนังสือครบกำหนดส่งสำหรับอาจารย์ 15 ต.ค. 2556 3449
สำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการ 10 ต.ค. 2556 772
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Charting Thailand's Economy Plus 10 ต.ค. 2556 990