สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 13 ม.ค. 2558 3253
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF eLibrary 28 ต.ค. 2557 1033
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร. 27 ต.ค. 2557 3631
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR 17 ต.ค. 2557 950
กิจกรรมมหกรรมคนสร้างสุข 08 ก.ย. 2557 3273
บริจาคหนังสือเก่าคัดออก 03 ก.ย. 2557 3683
โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น 04 ส.ค. 2557 2606
สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงอาคาร 02 ก.ค. 2557 1464
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และรับประทานอาหาร เนื่องในพิธีทำบุญสำนักวิทยบริการฯ 30 พ.ค. 2557 8364
แนะนำฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) 16 พ.ค. 2557 1779