สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขยายการเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English 30 ก.ย. 2558 3137
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook Academic Collection 13 ส.ค. 2558 2010
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Streaming Video Online: Premium 29 ก.ค. 2558 2042
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 3 ฐานข้อมูล 09 ก.ค. 2558 1051
แจ้งยกเว้นค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศที่มีกำหนดวันส่งคืนเกินกำหนด ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 58 และ 1-15 มิ.ย. 58 08 พ.ค. 2558 3147
เชิญชวนเลือกรายชื่อ e-book เพื่อการเรียนการสอน 21 เม.ย. 2558 1600
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 24 มี.ค. 2558 3385
แจ้งขยายเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi 24 มี.ค. 2558 3516
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile 13 มี.ค. 2558 778
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล National Geographic Virtual 13 มี.ค. 2558 1590