สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ 29 ม.ค. 2559 940
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลจำนวน 2 ฐาน 15 ม.ค. 2559 962
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 30 ธ.ค. 2558 1601
แจ้งเสนอรายชื่อวารสารที่ต้องการให้สำนักวิทยบริการฯ บอกรับเป็นสมาชิกในปีงบประมาณ 2559 28 ธ.ค. 2558 1576
ขยายการเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English 30 ก.ย. 2558 3080
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook Academic Collection 13 ส.ค. 2558 1963
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Streaming Video Online: Premium 29 ก.ค. 2558 2014
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 3 ฐานข้อมูล 09 ก.ค. 2558 1013
แจ้งยกเว้นค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศที่มีกำหนดวันส่งคืนเกินกำหนด ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 58 และ 1-15 มิ.ย. 58 08 พ.ค. 2558 3110
เชิญชวนเลือกรายชื่อ e-book เพื่อการเรียนการสอน 21 เม.ย. 2558 1577