ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Maruey eLibrary 20 มิ.ย. 2560 365
แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile 22 พ.ค. 2560 1081
แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center 10 มี.ค. 2560 435
แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source 10 มี.ค. 2560 405
แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission 07 ก.พ. 2560 1236
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic 07 ก.พ. 2560 368
แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW 06 ม.ค. 2560 363
แจ้งเปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 06 ม.ค. 2560 311
The 1 Book E-Library 04 ม.ค. 2560 538
กิจกรรม "ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีโยคะ" 14 พ.ย. 2559 353