ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate 02 เม.ย. 2561 554
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile 02 เม.ย. 2561 580
โครงการช่วยงานห้องสมุดแลกค่าปรับ 16 มี.ค. 2561 1123
ข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น และการบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 16 มี.ค. 2561 489
แบบประเมินออนไลน์ 12 มี.ค. 2561 407
แจ้งงดให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2561 02 มี.ค. 2561 517
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI 28 ก.พ. 2561 465
พิธีเปิดห้องสมุดสีเขียว Green Library 12 ม.ค. 2561 481
Idea โดนใจรับไป 1 รางวัล 11 ม.ค. 2561 562
การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 21 ธ.ค. 2560 947