สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กิจกรรมฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ Web OPAC 29 ก.ค. 2559 670
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Lingo 11 ก.ค. 2559 723
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library 11 ก.ค. 2559 1299
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition 04 เม.ย. 2559 1000
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source 18 มี.ค. 2559 886
ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2559 09 มี.ค. 2559 1340
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online 19 ก.พ. 2559 939
งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ 29 ม.ค. 2559 858
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลจำนวน 2 ฐาน 15 ม.ค. 2559 924
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 30 ธ.ค. 2558 1565