ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขัน 22 มี.ค. 2562 102
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชา Academic OneFile 16 มี.ค. 2562 188
สำนักวิทยบริการฯ เปิดบริการล่วงเวลา 14 มี.ค. 2562 99
กิจกรรมรณรงค์แต่งไทยเข้าใช้ห้องสมุด 24 ม.ค. 2562 174
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 21 ม.ค. 2562 3493
รางวัลสุดยอดนักอ่านประจำปี 2561 14 ม.ค. 2562 182
งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ 25 ธ.ค. 2561 188
สำนักวิทยบริการเปิดบริการช่วงก่อนสอบ 29 ต.ค. 2561 266
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review 14 มิ.ย. 2561 559
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate 02 เม.ย. 2561 610