ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "๑๐ พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ ๑๐" 23 เม.ย. 2562 11
ประชาสัมพันธ์บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพระปกเกล้า (KPI ebooks) 27 มี.ค. 2562 44
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขัน 22 มี.ค. 2562 43
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชา Academic OneFile 16 มี.ค. 2562 47
สำนักวิทยบริการฯ เปิดบริการล่วงเวลา 14 มี.ค. 2562 36
กิจกรรมรณรงค์แต่งไทยเข้าใช้ห้องสมุด 24 ม.ค. 2562 104
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 21 ม.ค. 2562 2628
รางวัลสุดยอดนักอ่านประจำปี 2561 14 ม.ค. 2562 120
งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ 25 ธ.ค. 2561 132
สำนักวิทยบริการเปิดบริการช่วงก่อนสอบ 29 ต.ค. 2561 227