ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 03 ส.ค. 2561 2030
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review 14 มิ.ย. 2561 295
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate 02 เม.ย. 2561 367
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile 02 เม.ย. 2561 339
โครงการช่วยงานห้องสมุดแลกค่าปรับ 16 มี.ค. 2561 886
ข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น และการบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 16 มี.ค. 2561 291
แบบประเมินออนไลน์ 12 มี.ค. 2561 247
แจ้งงดให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2561 02 มี.ค. 2561 336
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI 28 ก.พ. 2561 276
พิธีเปิดห้องสมุดสีเขียว Green Library 12 ม.ค. 2561 353