สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 22 ก.ค. 2557 17
สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปิดบริการ 07 ก.ค. 2557 43
สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงอาคาร 02 ก.ค. 2557 65
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และรับประทานอาหาร เนื่องในพิธีทำบุญสำนักวิทยบริการฯ 30 พ.ค. 2557 167
สำนักวิทยบริการฯ เลื่อนเวลาปิดบริการ วันที่ 17 พ.ค. 57 16 พ.ค. 2557 93
แนะนำฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) 16 พ.ค. 2557 107
สำนักวิทยบริการฯ เลื่อนเวลาปิดบริการ 11 พ.ค. 2557 142
สำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 09 เม.ย. 2557 154
ประกาศ.. สําหรับผู้เข้าร่วมอบรมการดําเนินงานเทคนิคและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 26 มี.ค. 2557 236
สำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการระหว่างปิดภาคเรียน 26 มี.ค. 2557 115