ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ห้องสมุดกรีนดิจิทัล Green Digital Library 10 มิ.ย. 2562 34
แจ้งขยายเวลาทดลองใช้งานฐานข้อมูล IMF และ IMF DataPLUS จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 30 พ.ค. 2562 221
กิจกรรมตอบคำถาม "นิทรรศการ ๑๐ พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ ๑๐" 07 พ.ค. 2562 59
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "๑๐ พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ ๑๐" 23 เม.ย. 2562 132
ประชาสัมพันธ์บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพระปกเกล้า (KPI ebooks) 27 มี.ค. 2562 104
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขัน 22 มี.ค. 2562 81
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชา Academic OneFile 16 มี.ค. 2562 125
สำนักวิทยบริการฯ เปิดบริการล่วงเวลา 14 มี.ค. 2562 81
กิจกรรมรณรงค์แต่งไทยเข้าใช้ห้องสมุด 24 ม.ค. 2562 149
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 21 ม.ค. 2562 3146