สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) 18 ก.ค. 2560 26
ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Maruey eLibrary 20 มิ.ย. 2560 72
แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile 22 พ.ค. 2560 261
แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center 10 มี.ค. 2560 257
แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source 10 มี.ค. 2560 184
แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission 07 ก.พ. 2560 1069
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic 07 ก.พ. 2560 189
แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW 06 ม.ค. 2560 190
แจ้งเปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 06 ม.ค. 2560 158
The 1 Book E-Library 04 ม.ค. 2560 281