สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi 23 ม.ค. 2558 37
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete 13 ม.ค. 2558 78
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 13 ม.ค. 2558 136
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 29 ธ.ค. 2557 274
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Britannica 19 พ.ย. 2557 148
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF eLibrary 28 ต.ค. 2557 165
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร. 27 ต.ค. 2557 190
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR 17 ต.ค. 2557 162
กิจกรรมมหกรรมคนสร้างสุข 08 ก.ย. 2557 246
บริจาคหนังสือเก่าคัดออก 03 ก.ย. 2557 329