สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF eLibrary 28 ต.ค. 2557 15
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร. 27 ต.ค. 2557 16
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR 17 ต.ค. 2557 81
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 06 ต.ค. 2557 142
กิจกรรมมหกรรมคนสร้างสุข 08 ก.ย. 2557 156
บริจาคหนังสือเก่าคัดออก 03 ก.ย. 2557 238
โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น 04 ส.ค. 2557 123
สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงอาคาร 02 ก.ค. 2557 188
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และรับประทานอาหาร เนื่องในพิธีทำบุญสำนักวิทยบริการฯ 30 พ.ค. 2557 507
แนะนำฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) 16 พ.ค. 2557 199