สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เชิญชวนเลือกรายชื่อ e-book เพื่อการเรียนการสอน 21 เม.ย. 2558 41
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 03 เม.ย. 2558 358
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 24 มี.ค. 2558 146
แจ้งขยายเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi 24 มี.ค. 2558 255
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile 13 มี.ค. 2558 76
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล National Geographic Virtual 13 มี.ค. 2558 83
โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "การนวดแผนไทย" 09 มี.ค. 2558 106
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 17 ก.พ. 2558 134
โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นลพบุรี 04 ก.พ. 2558 116
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete 13 ม.ค. 2558 138