ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กิจกรรมรณรงค์แต่งไทยเข้าใช้ห้องสมุด 24 ม.ค. 2562 42
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 21 ม.ค. 2562 2260
รางวัลสุดยอดนักอ่านประจำปี 2561 14 ม.ค. 2562 64
งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ 25 ธ.ค. 2561 87
สำนักวิทยบริการเปิดบริการช่วงก่อนสอบ 29 ต.ค. 2561 188
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review 14 มิ.ย. 2561 464
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate 02 เม.ย. 2561 511
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile 02 เม.ย. 2561 527
โครงการช่วยงานห้องสมุดแลกค่าปรับ 16 มี.ค. 2561 1068
ข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น และการบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 16 มี.ค. 2561 440