ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการเปิดบริการช่วงก่อนสอบ 29 ต.ค. 2561 102
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 03 ส.ค. 2561 2114
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review 14 มิ.ย. 2561 386
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate 02 เม.ย. 2561 429
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile 02 เม.ย. 2561 442
โครงการช่วยงานห้องสมุดแลกค่าปรับ 16 มี.ค. 2561 979
ข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น และการบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 16 มี.ค. 2561 368
แบบประเมินออนไลน์ 12 มี.ค. 2561 298
แจ้งงดให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2561 02 มี.ค. 2561 412
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI 28 ก.พ. 2561 355