สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขยายการเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English 30 ก.ย. 2558 1250
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook Academic Collection 13 ส.ค. 2558 480
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 13 ส.ค. 2558 806
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Streaming Video Online: Premium 29 ก.ค. 2558 573
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 3 ฐานข้อมูล 09 ก.ค. 2558 262
แจ้งยกเว้นค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศที่มีกำหนดวันส่งคืนเกินกำหนด ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 58 และ 1-15 มิ.ย. 58 08 พ.ค. 2558 1019
เชิญชวนเลือกรายชื่อ e-book เพื่อการเรียนการสอน 21 เม.ย. 2558 922
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 24 มี.ค. 2558 1224
แจ้งขยายเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi 24 มี.ค. 2558 1335
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile 13 มี.ค. 2558 340