สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แจ้งยกเว้นค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศที่มีกำหนดวันส่งคืนเกินกำหนด ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 58 และ 1-15 มิ.ย. 58 08 พ.ค. 2558 119
เชิญชวนทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English 07 พ.ค. 2558 159
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 29 เม.ย. 2558 419
เชิญชวนเลือกรายชื่อ e-book เพื่อการเรียนการสอน 21 เม.ย. 2558 172
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 24 มี.ค. 2558 280
แจ้งขยายเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi 24 มี.ค. 2558 413
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile 13 มี.ค. 2558 115
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล National Geographic Virtual 13 มี.ค. 2558 197
โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "การนวดแผนไทย" 09 มี.ค. 2558 233
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 17 ก.พ. 2558 250