สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กิจกรรมมหกรรมคนสร้างสุข 08 ก.ย. 2557 61
บริจาคหนังสือเก่าคัดออก 03 ก.ย. 2557 145
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 25 ส.ค. 2557 75
โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น 04 ส.ค. 2557 92
สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงอาคาร 02 ก.ค. 2557 160
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และรับประทานอาหาร เนื่องในพิธีทำบุญสำนักวิทยบริการฯ 30 พ.ค. 2557 355
แนะนำฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) 16 พ.ค. 2557 161
ประกาศ.. สําหรับผู้เข้าร่วมอบรมการดําเนินงานเทคนิคและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 26 มี.ค. 2557 317
สำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการระหว่างปิดภาคเรียน 26 มี.ค. 2557 175
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 21 มี.ค. 2557 229