สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
Maruey eLibrary 17 ส.ค. 2559 279
กิจกรรมฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ Web OPAC 29 ก.ค. 2559 460
แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission 29 ก.ค. 2559 708
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Lingo 11 ก.ค. 2559 570
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library 11 ก.ค. 2559 1152
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition 04 เม.ย. 2559 888
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source 18 มี.ค. 2559 780
ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2559 09 มี.ค. 2559 1215
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online 19 ก.พ. 2559 850
งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ 29 ม.ค. 2559 706