สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
Maruey eLibrary 17 ส.ค. 2559 360
กิจกรรมฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ Web OPAC 29 ก.ค. 2559 533
แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission 29 ก.ค. 2559 761
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Lingo 11 ก.ค. 2559 620
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library 11 ก.ค. 2559 1179
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition 04 เม.ย. 2559 917
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source 18 มี.ค. 2559 805
ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2559 09 มี.ค. 2559 1245
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online 19 ก.พ. 2559 874
งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ 29 ม.ค. 2559 732