ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพระปกเกล้า (KPI ebooks) 27 มี.ค. 2562 33
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขัน 22 มี.ค. 2562 41
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชา Academic OneFile 16 มี.ค. 2562 44
สำนักวิทยบริการฯ เปิดบริการล่วงเวลา 14 มี.ค. 2562 29
กิจกรรมรณรงค์แต่งไทยเข้าใช้ห้องสมุด 24 ม.ค. 2562 98
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 21 ม.ค. 2562 2552
รางวัลสุดยอดนักอ่านประจำปี 2561 14 ม.ค. 2562 111
งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ 25 ธ.ค. 2561 125
สำนักวิทยบริการเปิดบริการช่วงก่อนสอบ 29 ต.ค. 2561 223
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review 14 มิ.ย. 2561 502