สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 04 ธ.ค. 2557 183
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Britannica 19 พ.ย. 2557 95
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF eLibrary 28 ต.ค. 2557 117
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร. 27 ต.ค. 2557 140
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR 17 ต.ค. 2557 132
กิจกรรมมหกรรมคนสร้างสุข 08 ก.ย. 2557 211
บริจาคหนังสือเก่าคัดออก 03 ก.ย. 2557 289
โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น 04 ส.ค. 2557 141
สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงอาคาร 02 ก.ค. 2557 208
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และรับประทานอาหาร เนื่องในพิธีทำบุญสำนักวิทยบริการฯ 30 พ.ค. 2557 770