สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 22 ก.ค. 2557 7
สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปิดบริการ 07 ก.ค. 2557 35
สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงอาคาร 02 ก.ค. 2557 57
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และรับประทานอาหาร เนื่องในพิธีทำบุญสำนักวิทยบริการฯ 30 พ.ค. 2557 163
สำนักวิทยบริการฯ เลื่อนเวลาปิดบริการ วันที่ 17 พ.ค. 57 16 พ.ค. 2557 90
แนะนำฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) 16 พ.ค. 2557 103
สำนักวิทยบริการฯ เลื่อนเวลาปิดบริการ 11 พ.ค. 2557 138
สำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 09 เม.ย. 2557 151
ประกาศ.. สําหรับผู้เข้าร่วมอบรมการดําเนินงานเทคนิคและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 26 มี.ค. 2557 234
สำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการระหว่างปิดภาคเรียน 26 มี.ค. 2557 113