แนะนำฐานข้อมูล ห้องสมุดข่าวมติชน

สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดหาหนังสือพิมพ์ทั้งหมด 17 สำนักพิมพ์ในแต่ละวัน เพื่อบริการข่าวสาร โดยจัดส่วนบริการไว้ที่ชั้น 1 ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน และหนังสือพิมพ์ฉบับเมื่อวาน หากต้องการอ่านย้อนหลังมากกว่านั้น จะต้องติดต่อส่วนงานวารสารซึ่งอยู่ชั้น 3  หน่วยงานนี้จะมีหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลังเก็บไว้ไม่เกิน 6 เดือน เพื่อไว้บริการแก่ผู้ที่ต้องการค้นหาข่าวเก่า แต่จะต้องค้นจากกองหนังสือพิมพ์เก่าเองนะครับ

นอกจากนี้ สำนักวิทยบริการฯ ยังได้เตรียมทางเลือกในการค้นหาข่าวเก่าไว้อีกทางคือ ห้องสมุดข่าวมติชน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์เข้าใช้งานผ่านทาง http://www.matichonelibrary.com/ โดยจะต้องใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ในส่วนนี้สามารถติดต่อขอรหัสได้ที่ชั้น 2 ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศครับ

3333

การใช้งานไม่ยากเลยครับ หลังจากกรอกรหัสแล้ว จะเป็นการเลือกรายละเอียดที่ต้องการค้นหา เช่น ผมต้องการค้นหาในช่วง 1 มกราคม  – 31 พฤษภาคม 2558 ก็จะเลือกดังรูปด้านล่าง โดยผมใส่คำค้นเป็น เทพสตรี

444

จากนั้นกดที่ ค้นหา ก็จะได้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ เทพสตรี ตามรูปด้านล่างครับ

5555

ลองคลิกที่ข่าวแรก “ราชภัฏเทพสตรีเสวนามหาลัยไทย” จะพบข่าวที่ถูกแสกนเก็บไว้ปรากฏขึ้นมา

666

บริการนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ทางสำนักวิทยบริการฯ จัดเตรียมไว้ให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังง่ายต่อการค้นหาด้วยใช่ไหมครับ ดีกว่าไปนั่งเปิดหนังสือพิมพ์เก่าๆ เยอะเลย

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

*