ขั้นตอนการใช้งาน Application ห้องสมุดสร้างสุข

1. เชื่อมต่อสัญญาณ wi-fi RinBox200012 บริเวณชั้น 2 อาคารใหม่ พื้นที่บริการห้องสมุด Digital สร้างสุข
2. คลิกที่ Application SrangSook สามารถดาวน์โหลดได้จาก App store หรือ Play store
ss01

3. เลือกดูรายการหนังสือจาก Store และคลิก Download
ss02

4. เลือกรายการหนังสือจากหมวดหมู่ที่ต้องการ
ss03

5. หนังสือที่ Download มาแล้วจะจัดอยู่ในกลุ่ม Library สามารถนำออกมาอ่านได้ โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
04

Leave a comment

Your email address will not be published.

*