การเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย

การตั้งค่าสำหรับ Google chrome
Username และ Password ใช้ตัวเดียวกับระบบ Authentication ของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ไม่สามารถใช้งานได้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ห้อง 16/501

1. คลิกปุ่ม การตั้งค่า
2. เลือก “การตั้งค่า”

 

1-1024x610

 

3. เลือก แสดงการตั้งค่าขั้นสูง

2-1024x608

 

4. เลือก “เปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซี่…”

3-1024x607

 

5. เลือก “LAN setting”

4-1024x607

 

6. คลิกเครื่องหมายถูก Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connection Address พิมพ์ 202.28.120.53 Port 8080 คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Bypass proxy server for local addresses แล้วคลิก OK

5-1024x607

 

7. หลังจากตั้งค่าเสร็จ เมื่อมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ Login ให้ Login ด้วย Username และ Password ของระบบ Authentication (ระบบ Login ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย) ใส่ username และ Password แล้วคลิก OK

6-1024x607

 

8. หลังจาก Login สาเร็จจะสามารถใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ลงทะเบียนไว้ได้โดยในรูปเป็นการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ที่ชื่อว่า Thailis หากถูกต้องจะต้องขึ้นชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

7 (1)

 

ส่วนการตั้งค่า web browser อื่นๆ สามารถทำได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง

Safari
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

*