ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้อินเทอร์เน็ต (สำหรับบุคคลภายนอก)

เปิดเว็บบราว์เซอร์ จะเข้าสู่ระบบ authen

  • คลิกเลือก  ขอความช่วยเหลือ

image002

 

  • คลิกเลือก  ลงทะเบียน

image005

 

  • ใส่รหัสลงทะเบียน  Internet Access Code
  • ใส่ชื่อผู้ใช้  ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
  • ใส่เลขประจำตัวประชาชน  เลขประจำตัวประชาชน
  • ใส่รหัสผ่าน  รหัสผ่านอย่างน้อย 6 หลัก
  • ใส่รหัสผ่าน  รหัสผ่านอย่างน้อย 6 หลัก  (ยืนยัน)
  • คลิก  ลงทะเบียน

image009

 

เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน  และเข้าสู่ระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วย ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านที่ลงทะเบียน

*** สำหรับชื่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถใช้งานได้ 3 วัน หลังจากนั้น  ผู้ใช้บริการสามารถมาขอรหัสลงทะเบียนใหม่ได้ที่ ชั้น 2 ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

*