นายอรรถพล วงษ์ประยูร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

นายอรรถพล วงษ์ประยูร

 • นักการเมืองจังหวัดสระบุรี

 • ssauttapol54

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) : นายอรรถพล วงษ์ประยูร
       นายอรรถพล วงษ์ประยูร
 •      ส.ส. สระบุรี เขต 2 พรรคเพื่อไทย
       อำเภอหมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง อำเภอแก่งคอย


 • ประวัติ
       -

  ที่อยู่ปัจจุบัน
       บ้านเลขที่ 999/148 หมู่บ้านสวนบางเขน ซอยวิภาวดี 60 ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ประวัติการศึกษา
       -

  ประสบการณ์การทำงาน
       -