321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เทพสตรี ลพบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 7

S  4251683

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมงานเทพสตรี ลพบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 (TRU Run 2019)ณ อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการเทพสตรีมหาวิทยาลัยสุขภาวะและการท่องเที่ยวลพบุรี โดยจัดนิทรรศการเทพสตรีมหาวิทยาลัยสุขภาวะ นิทรรศการท่องเที่ยวเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การบริการการนวด จัดทีมพยาบาลสำหรับการรักษาเบื้องต้นและรถพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

More Joomla Extensions