321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

000-2

เมื่อวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานสำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมแยกขยะให้ถูกประเภท สมุดทำมือจากกระดาษ Reuse และ Bingo รักษ์โลก  ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี{jcomments off}

More Joomla Extensions