321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านห้องสมุดสีเขียว

60971062 2747684328579640 8932513286746800128 o

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว อีกทั้งนำชมส่วนงานต่างๆ ภายในอาคาร{jcomments off}

Free Joomla Lightbox Gallery