321 ถ.นารายณ์มหาราช ,
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

ภาพกิจกรรม

โครงการเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

86140สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานการประชุมเครือข่าย และสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี โดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้โครงการเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

โครงการ 3R Green and Clean TRU -- กิจกรรมการคัดแยกขยะ

81586

  • วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีกิจกรรมการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ 3R Green and Clean TRU สำหรับกิจกรรมคัดแยกขยะนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงวิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะให้ถูกประเภท

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

38870734 2293787423969335 187222348896665600 o

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ โครงการห้องสมุดสีเขียว

39254915 2305237549490989 2261472934734331904 o     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พร้อมบุคลากร เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ โครงการห้องสมุดสีเขียว และบริการอื่น ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นชมพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรอบ พร้อมศึกษาดูงานการจัดการขยะ และโครงการธนาคารขยะของมหาวิทยาลัยมหิดล
     ส่วนในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นอัมพวาในด้านการเกษตร โดยเฉพาะไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอัมพวา

 

นิทรรศการ "สร้างคนดีด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

37641056 2266791953335549 2801821224055865344 o

    • นิทรรศการ "สร้างคนดีด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ อาคาร ๙๐ ปี โดยภายในนิทรรศการได้จัดแสดงเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร E-book นำเสนอพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภาพกิจกรรมพร้อม Multimedia การดำเนินการสนองพระราชปณิธาน "สร้างคนดีด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" พร้อมเอกสารผลงานดำเนินโครงการ ตามวงจร PDCA และวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรเข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับหน่วยงาน โครงการนำเสนอผลงานบริการวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนบริการวิชาการ (โครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา)