321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการสัมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34

62268397 2789646744383398 6659216921226903552 n

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน และคณะบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการสัมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ในหัวข้อ "การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย{jcomments off}


อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑

61586023 2772709562743783 1251870520245223424 o

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ปฏิบัติการจัดหมวดหมู่ ทำรายการหนังสือ และการลงรายการหนังสือในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน”, กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “3 R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน” ในโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี {jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านห้องสมุดสีเขียว

60971062 2747684328579640 8932513286746800128 o

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว อีกทั้งนำชมส่วนงานต่างๆ ภายในอาคาร{jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Library Tour นักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562

61750040 2784575988223807 8053033744077946880 o

กิจกรรม Library Tour นักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562{jcomments off}อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "๑๐ พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ ๑๐"

95238

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวราชสุดี และถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "10 พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ 10" ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับนิทรรศการพระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ 10 นี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร {jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...