321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

บุคลกรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการอบรมเรื่องจานรักษ์โลกจากผักตบชวา

64664732 2814937688520970 5760059105423130624 n

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง..จานรักษ์โลกจากผักตบชวา ณ ศูนย์ฝึกมีชีวิต กศน. อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา{jcomments off}


อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม "การจัดอาหารและอาหารว่างอย่างมีสไตล์"

64350978 1397835677025991 4090538165654257664 n

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 บุคคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม "การจัดอาหารและอาหารว่างอย่างมีสไตล์" เกี่ยวกับการจัดอาหารว่างเบเกอรี่และขนมไทย การจัดอาหารจานเดียว โดย อ.นิเวศ เผื่อนทิม ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี{jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑

61586023 2772709562743783 1251870520245223424 o

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ปฏิบัติการจัดหมวดหมู่ ทำรายการหนังสือ และการลงรายการหนังสือในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน”, กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “3 R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน” ในโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี {jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสัมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34

62268397 2789646744383398 6659216921226903552 n

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน และคณะบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการสัมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ในหัวข้อ "การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย{jcomments off}


อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Library Tour นักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562

61750040 2784575988223807 8053033744077946880 o

กิจกรรม Library Tour นักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562{jcomments off}อ่านเพิ่มเติม...