321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 40

82622101

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และอ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม How to ทิ้ง "ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี"

82145409

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมจัดกิจกรรม How to ทิ้ง "ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี" ในงานเปิดบ้านมนุษศาสตร์-เทพสตรี ณ บริเวณทางเข้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยร่วมสนุกกับกิจกรรม "คัดแยกขยะ" พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมงานรวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีหนูทอง

108009

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และอาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่ 2563 และร่วมงานรวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีหนูทอง  

 

อ่านเพิ่มเติม...

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563

81397910 3244460485568686 4820092653561446400 o

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และอาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 แก่ผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณจากใจ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปี 2562

80432993 3218250798189655 5097639749535924224 o

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้รับรางวัลชมเชยส่งเสริมการอ่าน ประเภทองค์กรหรือกลุ่มบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ระดับชุมชน/ท้องถิ่น) ในโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปี 2562 โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...