321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Web of Science เปิดให้บริการเข้าถึงบทความงานวิจัยย้อนหลังไปถึงปี 1945

Web of Science เปิดให้บริการเข้าถึงบทความงานวิจัยย้อนหลังไปถึงปี 1945 สามารถเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2019

Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อรายการอ้างอิงและรายการอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน

Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก โดยไม่ขึ้นกับสำนักพิมพ์ใด โดย Dr Eugene Garfield ผู้คิดค้นดัชนีการอ้างอิงงานวิจัยครั้งแรกของโลก Institute for Scientific Information (ISI) Web of Science คือเครื่องมือการวิจัยที่ทรงพลังที่สุด มอบบทความงานตีพิมพ์ที่ดีที่สุด รวมทั้งข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการค้นคว้าการเข้าถึง และการประเมินได้อย่างมั่นใจ Web of Science ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้โดยสถาบันกว่า 7,000 แห่งในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

นักวิจัยในประเทศไทย สามารถเข้าถึงบทความงานวิจัยย้อนหลังไปจนถึงปี ค.ศ.1945 ได้ รายละเอียดดังนี้

  • Science Citation Index (SCI) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1945 จนถึงปัจจุบัน
  • Social Science Citation Index (SSCI) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1945 จนถึงปัจจุบัน
  • Arts and Humanities Citation Index (AHCI) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 จนถึงปัจจุบัน
  • Book Citation Index (BCI) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 จนถึงปัจจุบัน
  • Conference Proceeding Index (CPI) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 จนถึงปัจจุบัน

URL : http://webofknowledge.com/WOS

n621028