321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
Web of Science เปิดให้บริการเข้าถึงบทความงานวิจัยย้อนหลังไปถึงปี 1945 28 ตุลาคม 2562
บริการขอเลข ISBN และ CIP 25 ตุลาคม 2562
ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 20 กันยายน 2562
แนะนำวารสารและสิ่งแวดล้อม (Nature and Environment) 20 กันยายน 2562
กิจกรรม "รักษ์โลก ด้วยมือเรา" 15 กรกฎาคม 2562
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 10 กรกฎาคม 2562
ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 04 กรกฎาคม 2562
กิจกรรม Super FAN TRU Library 26 มิถุนายน 2562
กิจกรรม ๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562
ห้องสมุดกรีนดิจิทัล Green Digital Library 10 มิถุนายน 2562