สถานที่ท่องเที่ยว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

สารสนเทศท้องถิ่น

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สิงห์บุรี สถานที่ท่องเที่ยว

pil003 • :: สถานที่ท่องเที่ยว ::


 • อำเภอค่ายบางระจัน
  อนุเสาวรีย์วีระชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน
  วัดโพธิ์เก้าต้น หรือวัดสระไม้แดง
 • อำเภอท่าช้าง
  วัดพิกุลทอง


  อำเภอบางระจัน
  วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)
  เตาเผาวัดพระปรางค์ หรือแหล่งเตาแม่น้ำน้อย
  อุทยานแม่ลามหานุสรณ์


  อำเภอพรหมบุรี
  คูค่ายพม่า
  วัดกุฏิทอง
  ประเพณีกำฟ้า
  วัดพระปรางค์มุณี


  อำเภอเมืองสิงห์บุรี
  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)
  ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)
  วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
  วัดหน้าพระธาตุ
  วัดสว่างอารมณ์
  วัดกระดังงาบุปผาราม

  อำเภออินทร์บุรี
  วัดสุทธาวาส หรือวัดใหม่
  วัดโบสถ์
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี
  วัดม่วง
  แหล่งโบราณคดีบ้านชีน้ำร้าย
  เมืองโบราณคูเมือง