ของดีท้องถิ่น
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

สารสนเทศท้องถิ่น

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สิงห์บุรี ของดีท้องถิ่น

pil003

 

 • :: ของดีท้องถิ่น :: • ของฝากจังหวัดสิงห์บุรี
 • ซาลาเปาแม่สายใจ
  ขนมเปี๊ยะ
  กระยาสารท
  ปลาช่อนแม่ลา
  กุนเชียง หมูหยอง
  เนื้อทุบ หมูทุบ
 • สินค้าพื้นบ้านและของที่ระลึก
  เครื่องจักรสาน
  เครื่องประมุก
  ปั้นหม้อ
  ปั้นพระรูปเหมือน
  การทำที่น