วัดเขาวงกฏ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

สารสนเทศท้องถิ่น

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

วัดเขาวงกฏ

  • วัดเขาวงกฏ


  •           khouwonggottemple.JPG

                   วัดเขาวงกฏ
    ตั้งอยู่เชิงเขาสนามแจง ห่างจากตัวอำเภอบ้านหมี่ประมาณ 4 กิโลเมตร บริเวณวัดอยู่ในวงล้อมของภูเขาสามด้านมีเนื้อที่กว่า 30 ไร่ เราจะเห็นหมู่กุฏิสงฆ์เรียงเป็นระเบียบ พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ประดิษฐานบนไหล่เขาด้านทิศตะวันตก นอกจากนั้นก็มีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ สร้างขึ้นเรียงรายไว้ตามยอดเขา ของดีที่น่าชมของวัดนี้คือ ถ้ำค้างคาว ซึ่งอยู่บนไหล่เขา ด้านเหนือพระอุโบสถ นับว่าเป็นถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในลพบุรี มีบันไดขึ้นไปจนถึงปากถ้ำ ภายในถ้ำมีค้างคาวเป็นจำนวนล้าน ๆ ตัวแต่ละปี มูลค้างคาว จะทำรายได้ให้กับวัดนับเป็นเงินจำนวนหลายหมื่นบาททีเดียว สำหรับท่านที่ไม่เคยชมวัดนี้เวลาที่ตื่นเต้นก็คือ ช่วงเวลาประมาณ 18.30 น. ค้างคาวจะพากันบินกรูออกมาปากถ้ำอย่างมืดฟ้ามัวดิน เพื่อออกไปหากิน ดูเป็นทางยาวคล้ายกับควันที่พุ่งออกจากปล่องโรงสีไฟ