วัดชีป่าสิตาราม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

สารสนเทศท้องถิ่น

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

วัดชีป่าสิตาราม

  • วัดชีป่าสิตาราม

  •              วัดชีป่าสิตาราม ตั้งอยู่ในเขต ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี อยู่หลังโรงภาพยนตร์ทหารบก เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง มีโบราณสถานที่น่าสนใจดังนี้คือมีพระอุโบสถ และพระเจดีย์ทรงลังกาที่เก่าแก่มาก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาหรือก่อนหน้านั้น ปัจจุบัน พระเจดีย์องค์นี้ยอดได้หักลงมา เหลือแต่ฐานและตัวองค์เจดีย์เท่านั้น