การศึกษาและศาสนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

สารสนเทศท้องถิ่น

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การศึกษาและศาสนา

วัดอินทรา

วัดอินทรา

วัดอินทรา เป็นวัดร้างอีกแห่งหนึ่ง อยู่ตรงวัดนครโกษา คนละฝั่งทางรถไฟ ปัจจุบันเหลือเพียงผนังอุโบสถ ซึ่งมีลักษณะเจาะช่องผนังแทนหน้าต่าง สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์ หรือก่อนหน้านั้น