321 ถ.นารายณ์มหาราช ,
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

การศึกษาและศาสนา

การศึกษาและศาสนา