321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Melvin Dewey, 1851-1931

“A library’s function is to give the public in the quickest and cheapest way: information, inspiration, and recreation. If a better way than the book can be found, we should use it.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ARITC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

แนะนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ

Thepsatri Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

บริการ

สืบค้นสารสนเทศ

Online Public Access Catalog

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online Database

ห้องสมุดสีเขียว

TRU Green library

การจัดการความรู้

Knowledge management

หนังสือเก่าหายาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวบรวมหนังสือเก่าหายากไว้ให้บริการในรูปแบบซีดีรอม ดังนี้ pdfb

No. Title Pub Date Auther
1 หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 16 กุมภาพันธ์ 2509 2509 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
2 พุทธศาสนากับตัวท่าน 2469 ภิกขุ ปัญญนันทะ
3 ทานมัย 2500 กมล ศิริผล
4 คติธรรม 2509 พระครูพรมพรตพิมล
5 การอยู่ดีกินดี 2509 พระธรรมญาณมุนี
6 คนดี 2514 พระธรรมญาณมุนี
7 ในงานเปิดโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 1 2514 สุวรรณ ศรีสุคนธรัตน์
8 คู่มือผู้ครองเรือน 2499 พระกิตติญาณมุนี
9 รายงานกิจการจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2504 - 2505 2506 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
10 อนุสรณ์ พระราชวรรณเวที เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี 2513 พระมหาสงวน โฆสโก
11 ธรรมะสำหรับคนนอกวัด และ มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 2507 วิลาศ มณีวัต, พระธรรมญาณมุนี
12 ธรรมาราม 2506 คณะศิษยานุศิษย์
13 กวิศรารามมูลนิธิ สมาคมเพื่อการศึกษา 2495 พระกิตติญาณมุนี
14 ที่ระลึกวันฉลองครบรอบ 12 ปี ร.ร.บ้านหมี่ (เทศบาล) 3 พฤศจิกายน 2495 2495 ร.ร.บ้านหมี่ (เทศบาล)
15 กฏหมายและศาสนา - คู่มืออุบาสก - อุบาิสิกา - บางบท - ตำรายามแปดทิศ - เรื่องการนวด 2508 สัญญา ธรรมศักดิ์
16 ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ศาลจังหวัดและศาลแขวงลพบุรี 2510 สนัด บัณฑิตย์
17 มิตรสัมพันธ์ วิทยุสาร จังหวัดทหารบก ลพบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน 2501 2501 สำนักงานโรงภาพยนต์ทหารบกลพบุรี
18 ดงไม้ 2517 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลิก

ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก Button

บริการวิชาการ ประจำปี 2563

คลิก

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

คลิก DE; ?>

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

คลิก

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก