321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ธรรมลีลา ชีวิตดี สุขภาพดี (ปีที่ 20 ฉบับที่ 231: มีนาคม 2563)
09 มี.ค. 2020
Description:

  • ธรรมลีลา ชีวิตดี สุขภาพดี (ปีที่ 20 ฉบับที่ 231: มีนาคม 2563)

  • เนื้อหาประจำฉบับ : 

    • พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าหมอยา ผู้รักษาโรคทางกายและทางกรรมของสัตว์โลก 

    • อุปกิเลส๑๖ ข้อที่ ๑๓ มานะ ความถือตัว

    • ธรรมปฏิบัติ : ยอมเสียสละเถิดจะเกิดสุข 

    • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Powered by FW_GALLERY