321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สามพี่น้อง
21 พ.ย. 2013
Description:

Title : พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สามพี่น้อง
by : ดำรงธรรม
Call# : 294.31218 ด493พ 2553

Powered by FW_GALLERY