321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 20 ฉบับที่ 187 เมษายน 2563

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 187 ประจำเดือน เมษายน 2563 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2563
  • พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • แนะนำ E-book เทคโนโลยีแห่งอนาคต (เนื้อหาอ่านง่ายสบายตา)

 newsarc20-187 Page 1

 

newsarc20-187 Page 2