321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 20 ฉบับที่ 193 ตุลาคม 2563

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 193 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2563
  • พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • คัดเลือกหนังสือในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25
  • ดำเนินการปรับปรุงการจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ ห้องสมุดประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  • กิจกรรม HALLOWEEN WEEK สุขสันต์วันฮาโลวีน

 newsarc20-193 Page 1

 

newsarc20-193 Page 2